• 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Basuppgifter

Uppgifter om upphörande av den betrodda tjänsten

  Kom ihåg att foga följande bilagor till anmälan:
1) en plan för verksamhetens upphörande (Artikel 24.2 i) i eIDAS-förordningen

Högst 5 bilagor.
 • 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse