• 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska


Basuppgifter

Faktureringsuppgifter

Betrodd tjänst som tillhandahålls

  Kom ihåg att foga följande bilagor till anmälan:
1) en rapport om överensstämmelsebedömning utfärdad av ett organ för bedömning av överensstämmelse: Se Traficoms anvisning 215/2016 O Berättelser för bedömning av identifieringstjänster och betrodda tjänster (punkt 3 i anvisningen).

Högst 5 bilagor.
 • 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse