• 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Basuppgifter


Uppgifter om tjänstens upphörande

Om identifieringstjänstleverantörens verksamhet överförs till ett annat företag eller en annan organisation genom verksamhetsöverlåtelse eller företagsarrangemang, ska uppgifterna lämnas i anmälan om ändring av verksamhet.

  Kom ihåg att foga följande bilagor till anmälan:
1) en plan för verksamhetens upphörande

Högst 5 bilagor.
 • 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse