• 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska


Basuppgifter

Faktureringsuppgifter

Identifieringsförmedlingstjänst som tillhandahålls


  Kom ihåg att ge minst följande saker i bilagan:
1) bedömningsorganets inspektionsberättelse och typ av bedömningsorgan ni anlitat (bedömningsorganets oberoende och kompetens)
2) identifieringsprinciper
3) uppgifter om organisering av olika funktioner hos leverantören av identifieringstjänster och om den personal och de underleverantörer som leverantören anlitar (en allmän beskrivning)
4) uppgifter om identifieringstjänstleverantörens ekonomiska resurser
5) behandling av personuppgifter

Högst 5 bilagor.
 • 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse