• 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

Grund för kravet

Välj minst en grund för kravet:

Fi-domännamnet, som kravet gäller

  Om det finns fler än tre domännamn, kan du uppge dem i bilagan.


 

Krav och grunderna för kravet

Uppgifter om innehavaren av varumärket eller det skyddade märket


Uppgifter om ombudet


Ytterligare information och bilagor

 • 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse